Protocol incompareixença arbitral

  Per tal de poder evitar incidències que pugui arribar a la suspensió d’un partit i per un correcte funcionament general de totes les competicions, us recordem que el Comitè d’Àrbitres manté vigent per la temporada d’enguany, el protocol a seguir per tots els clubs adscrits a la F.C.H. en cas d’incompareixença arbitral:
 • Es comunica com telèfon de contacte, el telèfon del Comitè d’Àrbitres de la F.C.H.:
     636.461.177
 • Aquest telèfon es NOMÉS I EXCLUSIVAMENT per comunicar la no presencia arbitral. No seran ateses cap tipus de consulta d’altres aspectes o àmbits: com gestions del Àrea de Competicions (horaris, llicències, etc…), Àrea Tècnica Arbitral (valoracions arbitrals, regles del joc, etc…) o Òrgans Jurisdiccionals (ajornaments, suspensions, normativa, etc…).
 • El interlocutor per realitzar la trucada i notificar la incidència, SEMPRE serà el responsable de l’equip local en primera instància i el responsable de l’equip visitant en segona instància. No seran ateses les trucades realitzades per altres persones que no siguin les indicades anteriorment.
 • Per tal d’assegurar un marge suficient d’actuació, la trucada d’avís s’ha de realitzar 30 MINUTS abans de l’hora d’inici de partit. Preguem que, abans de realitzar la trucada, es realitzin totes les comprovacions oportunes per confirmar que l’àrbitre no es troba a la instal·lació.