L’actual Junta Directiva de l’Handbol Terrassa, única candidatura a les eleccions de l’Handbol Terrassa

El procés electoral per a la renovació de la Junta Directiva del Club Handbol Terrassa s’ha aturat perquè només s’ha presentat la candidatura de la Junta Actual.

Acabat el període de presentació de candidatures, la Junta Electoral ha comunicat a la Junta Directiva que només s’ha presentat una única candidatura formada per l’actual equip de junta i que s’ha proclamat vàlida. Aquesta candidatura està formada per les següents persones:

 • President Antoni Alsina Sánchez
 • Vicepresident Dolores Celdrán González
 • Secretària Esther Lorite Muñoz
 • Tresorera Dolores Celdrán González
 • Vocal 1 David Vallmitjana Gambin
 • Vocal 2 Mariona Huguet Cots
 • Vocal 3 Enric Romà Sancho
 • Vocal 4 Jorge Blasco Trebolle

Així doncs, la Junta Directiva comunica als socis que, atès al que disposen els estatuts del Club, s’atura el procés electoral fins a l’assemblea extraordinària i els membres d’aquesta candidatura seran proclamats nova Junta Directiva una vegada hagin signat l’acceptació del càrrec.

Convocatòria de l’Assemblea Extraordinària
La Junta directiva convoca als socis a l’assemblea extraordinària que tindrà lloc a la sala de
Foment de ZEM Can Jofresa (c/ de Badalona 4-6) el dijous 25 d’abril a les 19:30 en primera
convocatòria i a les 19:45 en segona convocatòria, amb el següent ordre del dia:

 •  Finalització del procés electoral i proclamació de la nova Junta Directiva
 •  Avanç de l’organigrama de la temporada 2024-2025
 •  Línies mestres i compromisos de treball en el mandat 2024-2025 al 2028-2029
 •  Precs i preguntes

Continuar la feina iniciada
La voluntat d’aquesta Junta és continuar la feina començada en l’actual temporada 23-24 basada en consolidar l’Handbol Terrassa amb els recursos i talent propis. I continuar amb la situació econòmica del club sanejada, amb un pressupost equilibrat que ha fet possible assumir els increments de preu de l’assegurança federativa de les darreres temporades per no perjudicar a les famílies ni a jugadors/es.

Es demana més participació
Des de la Junta, es recorda que tota la tasca de gestió i organització es fa des del voluntariat, començant per les persones integrants de la junta als delegats i delegades. Per això, es convida a les persones sòcies de l’Handbol Terrassa a participar activament en l’organització de l’entitat, sigui formant part de la mateixa Junta o bé sent membre d’unes de les comissions de treball. Entre tots i totes, ho farem tot!

Som-hi handbol!
Som-hi Terrassa!

-> Comunicat Junta Directiva